Om programmet

ABB, Ericsson, Saab, Teknikföretagen och Vinnova har tagit ett gemensamt initiativ till ”Avancerad Digitalisering” – en programsatsning på industriell digitalisering baserad på privat-offentlig samverkan.

Arbetet inleddes under 2021 och den långsiktiga ambitionen är att skala upp satsningen till en årsbudget på  en miljarder kronor – varav minst hälften ska komma från industriella partners.

Programmet Avancerad Digitalisering arbetar med fyra insatsområden med syfte att arbeta strukturerat och samlat med de behovsområden som vi gemensamt ringat in.

Beskrivning av programmets fyra insatsområden: projekt, lärande, test och demo och arena för dialog.
Illustration över programmets fyra insatsområden. Områden som fungerar som verktyg för verksamhetsutveckling.

Published: March 29, 2022 12:11 PM
Updated: March, 30 2022 09:23