Om programmet

ABB, Ericsson, Saab, Teknikföretagen och Vinnova har tagit ett gemensamt initiativ till ”Avancerad Digitalisering” – en programsatsning på industriell digitalisering baserad på privat-offentlig samverkan.

Arbetet inleddes under 2021 och den långsiktiga ambitionen är att skala upp satsningen till en årsbudget på  en miljarder kronor – varav minst hälften ska komma från industriella partners.

Published: March 29, 2022 12:11 PM
Updated: March, 30 2022 09:23