Om oss

Programmet Avancerad digitalisering syftar till att lyfta svensk industri och näringsliv inom avancerad digitalisering. Det gör vi genom att skapa en samverkansplattform för tillämpad forskning och innovation, avancerade test- och demoanläggningar och främja utbildning och lärande. Vi gör det tillsammans med andra aktörer från industrin, näringsliv, akademi, forskningsinstitut, offentliga organisationer och andra intressenter.

Programmets ursprung är ett partnerskap mellan myndigheten Vinnova och industripartner i form av Teknikföretagen, Ericsson, ABB och Saab. Vi har en gemensam grundsyn kring behovet av en kraftsamling för att stärka den avancerade digitaliseringen inom industrin och vi bidrar med vårt engagemang och resurser i programmet. Vi kommer tillsammans i enlighet med denna färdplan arbeta vidare med avancerad digitalisering för en hållbar och globalt konkurrenskraftig industri. Vi ser också fram emot att arbeta tillsammans med andra aktörer som delar vår syn på betydelsen av avancerad digitalisering och behovet av en långsiktig och kraftfull samverkan.

Published: March 30, 2022 12:11 PM
Updated: April 30, 2022 09:23