Målsättning

Programmet för Avancerad digitalisering startades i början av 2021 av ABB, Ericsson, Saab, Teknikföretagen och Vinnova med visionen om ett tydligare digitalt ledarskap. 

Visionen innebär att Sverige och det svenska näringslivet ska tillhöra de främsta i världen när det gäller såväl utveckling av digital teknik inom utvalda styrkeområden som att snabbt införa och se effekterna av ny teknik inom olika branscher och samhällssektorer. 

 Programmet har formulerat sex övergripande mål:

  • Bidra till nästa generations avancerade, kraftfulla och säkra digitala lösningar – utvecklade i Sverige.
  • Stärka Sveriges attraktionskraft när det gäller forsknings- och innovationsinvesteringar.
  • Säkerställa ökad konkurrenskraft för den i Sverige verksamma industrin.
  • Bidra till att lyfta svenskt näringslivs kompetens och implementeringsförmåga inom området avancerad digitalisering.
  • Utgöra en samverkansplattform och fungera som kunskapsnav för andra svenska satsningar inom digitaliseringsområdet.
  • Bidra till samhällets digitala omställning, en hållbar utveckling och arbetet för att nå de svenska miljömålen.