Projekt

Avancerad digitalisering handlar om att skapa forsknings- och utvecklingsmiljöer för komplexa system där viktiga utvecklings-/teknikspår kan följas. Programmet har särskilt identifierat följande viktiga teknikspår:

  • Cybersäkerhet för avancerad industriell digitalisering.
  • End-to-End AI i utveckling, produktion och tjänster.
  • Säkra digitala plattformar för effektiv utveckling, produktion och support.
  • Datadriven utveckling och säkert utbyte av data mellan processer och aktörer.
  • Modell- och simuleringsdriven utveckling och optimering, inklusive användning av digitala tvillingar.
  • Autonoma system (utveckling, optimering och arkitektur för tillförlitlighet och samverkan).
  • Edge computing, fog- och molnteknik samt 5G-nät och mjukvarudefinierade nätverk för industriella applikationer.
  • Mjukvaruutveckling inklusive återanvändning och kontroll av säkerhet vid användning av öppen källkod.

Dessa teknikspår förväntas att förändras över tid och kompletteras med utmaningsdrivna utlysningar. Det är en viktig uppgift för programmet att följa, utvärdera, lägga till och ta bort teknikspår. I den digitala omställningen följer också förändringar i hur organisationer är uppbyggda, är integrerade med varandra, affärsmodeller samt hur nya teknologier och utrustningar används tillsammans i en helhet. I programmet ska dessa förändringar fångas upp och insatserna anpassas därefter. En utrustning eller ett teknikspår måste kunna fungera ihop med ett system av andra utrustningar och teknikspår. Systemet måste också ha förmågan att samverka med andra system.

Published: March 30, 2022 12:11 PM
Updated: April 30, 2022 09:23