Hållbar energi med adaptiv säkerhet

Syfte och mål

Projektet syftar till att möjliggöra en digital transformation inom energiområdet med målet att öka andelen förnybar energiproduktion och effektivisera energianvändningen. Genom nya digitala tjänster där många olika aktörer kopplar upp sina system och utbyter information med hjälp av molntjänster skapas helt nya möjligheter till anpassning och optimering av energisystemen, men också nya säkerhetshot. Vi kommer att utveckla metoder för att bättre kunna möta dessa nya hot med förbättrad och delvis automatiserad riskhantering och adaptiv säkerhet.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter från projektet inkluderar:

  • Förbättrade och adaptiva riskhanteringsmetoder för nya molntjänster i energisektorn som tar hänsyn till både cybersäkerhet och systemsäkerhet.
  • Ökat förtroende för att digitaliseringsprojekt i energibranschen kan genomföras utan att skapa oacceptabla säkerhetsrisker.
  • Ökad kunskap om problem och lösningar för cybersäkerhet hos aktörer inom området. Detta inkluderar företag inom energiproduktion, -distribution, -handel och konsumenttjänster.

Fakta om projektet

Koordinator: Linköpings universitet
Deltagare: SECTRA-Communications AB, RISE Research Institutes of Sweden AB, Utvecklingsklustret Energi AB
Stödnivåer: 83%
Projektets löptid: maj 2021 - nov 2023
Status: Avslutat