Integrerat lärande

Rigga för kontinuerligt lärande

Sverige har en lång och gedigen historia som ingenjörsland. Innovationer och högteknologiska lösningar har bidragit till vårt välstånd. Ska Sverige kunna fortsätta konkurrera globalt behövs investeringar i forskning och innovation. En av de största utmaningen för samtliga företag är förmågan att attrahera kompetens och behålla spetskompetens.

Lärande och bättre förutsättningar för teknikinförande är centrala och integrerade delar i programmet. Avancerad Digitalisering vill bidra till att kunskap kommer till användning med syfte att gynna en utveckling som gör att vi kan göra ännu mer. Möjligheterna med avancerad teknik är stora – men snabbheten kräver nya lösningar.