Vilka vi är

Programmet för Avancerad digitalisering startades i början av 2021 av ABB, Ericsson, Saab, Teknikföretagen och Vinnova med visionen om ett tydligare digitalt ledarskap.

Initiativtagarnas engagemang och resurser är helt avgörande för att utveckla programmet vidare. Det finns ett stort intresse från andra aktörer att delta och en tydligare struktur som inbegriper en breddning av programmet behöver tas fram. Dessutom kommer programmets organisation stärkas för att bättre stödja programmets ambitioner om omfattning, långsiktighet och samverkan.

Published: March 30, 2022 12:11 PM
Updated: May 11, 2022 09:23