Organisation

Avancerad Digitalisering är en partnerorganisation. Ledningsstrukturen består av en styrelse som stöds av en beredningsgrupp. Koordinering och utveckling av programmets sköts av programkontoret som också kan ta hjälp av arbetsgrupper. Beredning och underlag inför projektutlysningar sköts av ett programråd.

Styrelsen

Fotograf: Viktor Fremling

Styrelsen beslutar om arbetsformer, övergripande innehåll och strategisk utveckling. Det handlar även om att besluta om antal programråd och de ekonomiska ramarna samt eventuella särskilda satsningar.

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen är ett arbetsutskott till styrelsen och förbereder styrelsemöten samt bereder frågor som är av strategisk karaktär och som berör styrelsen.

 • Nils Hertzberg (programchef och ordförande i beredningsgruppen)
 • Rowan Högman, Ericsson
 • Shiva Sander-Tavallaey, ABB
 • Magnus Ahlström, Saab
 • Sofie Vennersten, Volvo Group
 • Peter Johansson, Teknikföretagen
 • Jessica Svennebring, Vinnova
 • Tero Stjernstoft, Vinnova
 • Linus Arnold, SISP

Programkontor

Programkontoret ansvarar för att driva verksamhetsutveckling med syftet att Avancerad Digitalisering ska fungera så effektivt som möjligt samt se till att styrelsens besluts verkställs. Programkontoret leds av en programchef och programarbetet bedrivs via tre områden. Teknikföretagen är värd för programkontoret.

 • Nils Hertzberg, programchef
 • Fredrik Gylesjö, områdesansvarig för forskning och innovation
 • Emily Nordqvist, områdesansvarig för kommunikation, dialog och samverkan
 • Annika Järvebro, områdesansvarig för programutveckling, internationella frågor och administration

Programråd

Programrådet består av experter som är områdeskunniga och som representerar industrin, offentlig sektor, akademi eller bransch. Uppdraget är att ta fram färdplaner, utlysningsförslag och löpande följa utvecklingen kopplat till projektportföljen.

Programråd möjliggörande tekniker
Ordförande: Niklas Fock
Processledare: Lena Backlund

Programråd digital infrastruktur och kommunikation
Ordförande: Jan Söderström
Processledare: Lena Backlund

Programråd elektrifiering
Ordförande: Anna Wolf
Processledare: Karin Färnevik

Programråd lärande och kompetensutveckling
Ordförande: Gunnar George
Processledare: Fredrik von Essen

Initiativtagare
ABB
Ericsson
Saab
Teknikföretagens logotyp
Vinnova