Miljöer för test och demo

Miljöer för test och demo handlar om att testa ny teknik under realistiska förhållanden. För att driva på utvecklingen av avancerad digitalisering behövs en utbyggd testinfrastruktur som gör det möjligt att testa system-av-system. Det förutsätter resurser, teknisk kompetens och säkra miljöer som bidrar till problemlösning.

Ökad interoperabilitet

Genom obruten produktion och kvalitetssäkrad information genom hela värdekedjor öppnas möjligheter. Det finns en stor potential till samordningsvinster när olika system kan fungera tillsammans och kommunicera med varandra. Mellan olika system, men också mellan tillämpningsområden, det vill säga interoperabilitet.

Både underliggande teknologier, system-av-system samt säkra moln-, data-, och kommunikationslösningar kan återanvändas och införas inom olika tillämpningsområden för att bland annat maximera kund-och samhällsnytta.

Öppna test- och demonstrationsmiljöer, nya såväl som befintliga, kan idag med fördel samordnas eller kopplas ihop för stimulera kunskapsutbyte över branschgränser.

De test- och demomiljöer som finns idag är bra, men det saknas större testmiljöer för system-av-system. Det är ett behov som är särskilt stort inom digitaliseringsområdet och som också kan ge stora samhällsvinster.

Önskad effekt

Avancerad Digitalisering vill stötta uppbyggnad av grundläggande och specifika förmågor för utveckling av system och system-av-systemlösningar. Här är fungerande och anpassningsbara test- och demomiljöer avgörande.

Vad är en testbädd

Testbädden är en viktig del av ekosystemet för innovation. I begreppet testbädd samlas allt från utrustning och pilotmaskiner till policy labs, virtuella och utforskande miljöer med tillhörande expertis för ständig utveckling. Här möts kompetens, branscher, problemägare och användare för att tillsammans utveckla framtidens innovationer.

Testbäddar i Sverige

Idag finns det många testbäddar i Sverige som är öppna för att testa idéer och prototyper. Här kan du läsa mer om befintliga testbäddar: