Aktuellt

Filtrera:
Illustration över stad med digitala flöden.
Samhällets och industrins elektrifiering är ett viktigt verktyg för grön omställning. Läs mer om Endre och Digital Stadsutveckling, två projekt om flexiblare elnät.
Bild drönare i luften.
2023 var ett viktigt år för programmet, det var ett år då Avancerad Digitalisering blev en betydande kraft för forskning och innovation i samverkan. Nu kan du ta del av vår årsrapport som sammanfattar viktiga händelser för året.
Egenskaper i material med nanostruktur är viktiga att förstå men svåra att förutsäga. I ett stort samarbetsprojekt mellan det nationella laboratoriet  MAX IV, RISE, AstraZeneca och TetraPak prövas hur machine learning och avancerad röntgen kan användas för att på ett effektivare sätt utreda och predicera egenskaperna hos olika material.