En heldag med fokus på samverkan, forskning och industrins digitalisering

Den 26 maj 2023 samlades cirka 150 gäster på Ericssons huvudkontor i Kista för första Mötesplats Avancerad Digitalisering. En konferens som syftar till att lyfta fram allt det som pågår i ett av Sveriges största forsknings- och innovationsprogram, Avancerad Digitalisering.

Så får vi det att hända

Dagen började med att Maria Rosendahl, näringspolitisk chef vid Teknikföretagen, modererade ett samtal med styrelseledamöter om vad som har hänt sedan invigningen för ett år sedan samt tankar om framtiden. Deltog i samtalet gjorde Magnus Frodigh, Ericsson, Christian Hedelin, Saab, Mikael Dahlgren, ABB, Klas Wåhlberg, Teknikföretagen och generaldirektör Darja Isaksson, Vinnova.

Panelen reflekterade över Avancerad Digitaliserings snabba uppväxling. Denna gemensamma satsning är nödvändig för att Sverige ska fortsätta vara en högteknologisk nation. Det behövs byggas nya ekosystem som bygger förmåga att utveckla avancerad digitalisering. Det är centralt både för den gröna samhällsomställning och för att attrahera medarbetare och stärka oss som forskningsnation.  

Panelen lyfte fram programmets fyra insatsområden som är nödvändiga för att utveckla svensk industri:

  • Tillämpad forskning behöver snabbt kunna bli lösningar – det vill säga vi behöver bli bra på att gå från ”forskningsspets” till industriella lösningar.
  • Lösningar som tas fram behöver kunna testas och demonstreras via öppna demonstrationsmiljöer.
  • Uppskalning sker dels via integrerat lärande, dels via en utvecklad dialog- och samverkansarena.

För att lyckas med detta behövs bred och långsiktig kraftsamling. Vi är därför glada över att regeringen nu har klivit på.  I dagsläget har vi nästan upparbetat 1 miljard kronor i 92 viktiga projekt, en resa som bara har börjat och programmet påbörjar nu en uppväxling.

Film med deltagare. Fotograf: Johanna Jingnert och intervjuare: Micaela Sundberg

Fakta om konferensen

Deltagare: Personer som medverkar i projekt som finansieras av Avancerad Digitalisering och utvalda aktörer som kopplar till programmet.

Plats: Kista, Ericssons huvudkontor, 26/5-2023.

Moderator: Maria Rosendahl

Paneldiskussion – Så får vi det att hända
Fem styrelseledamöter från programmets initiativtagare ger sin bild om vad som behöver hända framåt med fokus på svensk industri.
Hälsning från civilminister Erik Slottner
Regeringen kunde inte närvara på plats utan skickade en hälsning via civilminister Erik Slottner.

Projekt berättar om arbete och resultat

Efter en intressant och spännande inledning kunde konferensensdeltagarna välja innehåll efter fem olika spår. Presentationer och samtal avlöste varandra under större delen av dagen. Totalt var det 30 projekt som berättade om pågående arbete och resultat. Alla finansierade av Avancerad Digitalisering.

Programspår

  • Spår A: Datadriven utveckling och säkert utbyte av data mellan processer och aktörer.
  • Spår B: Modell- och simuleringsdriven utveckling, inklusive användning av digitala tvillingar.
  • Spår C: End-to-end AI i utveckling, produktion och tjänster.
  • Spår D: Autonoma system – utveckling, optimering och arkitektur för tillförlitlighet och samverkan.
  • Spår E: Integrerat lärande och internationella finansieringsmöjligheter för avancerad digitalisering

Dokumentation

(Teknikspåren filmades inte)

Seminarier och samtal pågick under hela dagen.
Paneldiskussion: Hur säkrar vi kompetens inom avancerad digitalisering?
Integrated Learning: Om modell för att accelerera lärandet inom och mellan projekt
Expert Learning Lab:
Ett nationellt center för tekniskt expertlärande
Om internationella finansieringsmöjligheter för avancerad Digitalisering

Vi kan lära av andra länder och samtidigt värna våra styrkor

Under eftermiddagen samlades konferensens deltagare för att lyssna på Anders Hektor, science and innovation counsellor at the Embassy of Sweden in Seoul. Han delade med sig av sin syn på hur Sydkoreas samverkan mellan näringslivet och politiken fungerar och vad vi i Sverige kan lära av Sydkorea.

”Sverige kan lära väldigt mycket av Sydkorea, de har tagit en aktiv ledarroll inom utvecklingen av bilar, display-teknologi och mobiltelefoner bland annat. Sydkoreas investeringar i forskning och innovation ligger på cirka 5 % av BNP och är därmed ett av de bästa länderna i världen inom forskningsområdet.

Däremot saknas det en hållbar samverkan mellan näringslivet och staten. Något som vi i Sverige har kommit väldigt långt med. Vi ska absolut ta lärdomar av andra länder i världen, men samtidigt värna om våra egna styrkor.”

Anders Hektor
Anders Hektor deltog från Sydkorea.

Presentation

Vad kan vi lära av Sydkorea?
Anders Hektor, berättar om vad Sverige kan lära av Sydkorea.
Avslutning – vad händer nu?
Maria Rosendahl modererar ett samtal med Pontus de Laval, ordföranden och styrelseledamöterna Magnus Frodigh, Ericsson och Cecilia Sjöberg från Vinnova. Innan avslutningen delades priset Årets Ambassadör ut till Karl Andersson och Catarina Lindholm.

Årets ambassadör och programmet breddas

Dagen avslutades med att Pontus de Laval ordförande Avancerad Digitalisering, Cecilia Sjöberg, Vinnova och Magnus Frodigh, Ericsson tog plats på scenen för att diskutera hur programmet kommer att utvecklas de närmsta åren.

”Den viktigaste frågan vi jobbar med i styrelsen är: hur kan vi växla upp arbetet? Det innebär att vi kommer vilja bredda programmet och involvera många fler aktörer. Vi diskuterar även vilka nya områden som programmet ska fokusera på och hur vi kan utöka antalet programråd. Det här är en levande, agil och kontinuerlig process utan en färdig mall. Vi bygger programmet allt eftersom.”

Pontus de Laval, ordförande

”Vi måste göra det här tillsammans, det är nyckeln till framgång. Vi ser fram emot att få höra ännu mer om företagens utmaningar.

Cecilia Sjöberg, avdelningschef Vinnova och styrelseledamot

Avslutningsvis delades priset Årets ambassadör 2023 ut till två personer som med stort engagemang drivit framsteg inom avancerad digitalisering. Karl Andersson, professor vid Luleå tekniska universitet och Catarina Lindholm, projektledare för Advanced Air Mobility vid Saab blev årets pristagare. Varma gratulationer till att bli Avancerad Digitaliserings första ambassadörer.

Årets Ambassadörer för Avancerad Digitalisering: Karl Andersson och Catarina Lindholm.

Tack för ditt deltagande!

Tack till alla som bidrog till en lyckad mötesplats 2023.
Vi ser fram emot att ses i andra former och framförallt under nästa Mötesplats Avancerad Digitalisering.