Forskning & samverkan

Tillsammans med över 400 aktörer, som återfinns i alla de projekt som Avancerad Digitalisering finansierar, arbetar vi för att Sverige och svensk industri ska fortsätta accelerera förmågan att utveckla och använda nya teknologier.

Vi samlar företag, stora som små, akademi, forskningsinstitutioner och offentliga aktörer för att Sverige ska tillhöra de främsta i världen när det gäller såväl utveckling av digital teknik inom utvalda styrkeområden som att snabbt införa och se effekterna av ny teknik inom olika branscher och samhällssektorer.

Insatsområden

Vi arbetar för att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft genom att verka inom fyra insatsområden:

  • Avancerad Digitalisering finns för att främja industriell utvecklingen genom att finansiera forskning och innovation. En forskning som utgår i från industrin behov och som sker i samverkan.
  • Det finns stora samordningsvinster mellan olika system och tillämpningsområden. Både underliggande teknologier, system-av-system samt säkra moln-, data-, och kommunikationslösningar kan återanvändas och införas i många olika tillämpningsområden. Öppna test- och demonstrationsmiljöer, nya såväl som befintliga, kan samordnas och bidra till effektivt kunskapsutbyte över branschgränser. Avancerad Digitalisering vill bidra till bildandet av nya och världsledande testmiljöer för utveckling av nästa generations digitala lösningar.
  • Brist på kompetens är ett mycket stort hinder och detta område behöver stärkas rejält. Avancerad Digitalisering har valt att lyfta fram lärande som ett viktigt område för att främja utvecklingen av spetskompetens. Den kunskap som skapas i utvecklingsprojekten ska samlas och struktureras med syfte att kunna spridas och föras in snabbt och effektivt i organisationernas verksamhet. Lärande och kompetens är också ett av våra fyra programråd.
  • Det fjärde insatsområdet är att etablera mötesplatser för samverkan och kunskapsdelning. Vi kallar denna del för dialog och samverkan. Ambitionen är att stötta det industriella ekosystemet med en dialog- och samverkansplattform som mobiliserar aktörer och som bidrar till ökad kunskap om avancerad digitalisering.