Dialog- och samverkan

Ett starkare ekosystem

Avancerad Digitalisering ska bidra till dialog och samverkan med syftet att kunskap sprids mellan projekt och branscher. Möjligheterna med avancerad teknik är stora – men snabbheten kräver kraftsamling. Ingen lyckas lösa frågor om cirkulära system, datahantering, automation, mobilitet eller säkerhet på egen hand.

Förändring skapas tillsammans

Avancerad Digitalisering håller just nu på att bygga upp det insatsområde som vi kallar för en dialog- och samverkansplattform. En infrastruktur inom Avancerad Digitalisering som syftar till att katalysera interaktion över projekt-, organisations- och branschgränser.

Plattformens olika delar ska möjliggöra utbyte av kunskaper, insikter, tankar och idéer mellan aktörer, organisationer och branscher.

Plattformen ska fungerar som ”mötesplats” med syftet att stimulera till synergier, gemensam innovation, nya möjligheter, stärka nätverk och skapa mervärde kopplat till Avancerad Digitaliserings övergripande mål.

Frågor

Har du frågor kontakta Emily Nordqvist, ansvarig för kommunikation, dialog och samverkan.

Möjlighet till fördjupning och utbyte

AdvancedFocus

Mötesplats Avancerad Digitalisering