Dialog- och samverkan

En arena för effekt

Avancerad Digitalisering vill bidra till dialog och samverkan med syftet att kunskap sprids mellan projekt och branscher. Möjligheterna med avancerad teknik är stora – men snabbheten kräver kraftsamling. Ingen lyckas lösa frågor om cirkulära system, datahantering, automation, mobilitet eller säkerhet på egen hand.

Vi möts i olika former

Avancerad Digitalisering håller just nu på att bygga upp det insatsområde som vi kallar för ”arena” och som är tänkt att bli en dialog- och samverkansplattform för avancerad digitalisering.

Samtliga projekt och andra satsningar inom programmet kommer kunna bidra i olika sammanhang för att accelerera ett brett lärande.

Ambitionen är att bygga upp en plattform som främjar kunskapsdelning i nya ekosystem – mellan företag, akademi, forskningsinstitutioner och offentliga aktörer.