Innovationsprogrammet Avancerad Digitalisering

Avancerad Digitalisering är en unik kraftsamling där svensk industri i partnerskap med staten skapar framtidens digitala lösningar som stärker konkurrenskraften samt möjliggör och snabbar på den gröna omställningen ökar resiliensen

Forsknings- och innovationsprogrammet Avancerad Digitalisering erbjuder finansieringsstöd till utmaningsdrivna forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som bidrar till att utveckla den framtida flygplatsen med en hög grad av autonoma funktioner. Erbjudandet riktar sig till konsortier som vill utveckla viktiga funktioner och förmågor för att den framtida flygplatsen ska kunna fungera utan direkt mänskligt ingripande.

 

Alla som är intresserade av att veta mer om området ”autonom flygplats” och den Vinnova-utlysning som öppnades 1 juni är välkomna att avnjuta en introduktion till ämnet nedan med följande innehåll:

·   Välkomna, kort om programmet Avancerad Digitalisering
Nils Hertzberg, programchef (5 min)

·   Information om den aktuella utlysningen
Staffan Nyström, Programme manager ICT, Vinnova, samt ledamot av programmets programråd (5 min)

·   Autonom flygplats från olika perspektiv (20 min)
Stefan Cedergren, Head of Systems Engineering, Saab samt programrådsledamot
Fredrik Gunnarsson, Expert RAN Automation and Positioning, Ericsson Research samt programrådsledamot

·   Frågor och diskussion (10 min)

·   Summering, avslutning (5 min)

Utlysningen hittar du här.

Introduktion hittar du här