Illustrativ bild

För framtidens lösningar

Forskning och innovation är helt avgörande för svensk konkurrenskraft, hållbarhet och resiliens. Om vi ska lösa samhällets angelägna utmaningar behöver ny teknik utvecklas i bred samverkan. Avancerad Digitalisering står för partnerskap mellan näringsliv och stat. Vi är ett initiativ som vill ta ansvar för att accelerera Sveriges och svensk industris förmåga. Förmågan att utveckla morgondagens digitala lösningar.

Om Avancerad Digitalisering

Varför ett forsknings- och innovationsprogram om avancerad digitalisering?
Se denna film och du får veta svaret. (Engelska, tid: 1:24)
Aktuellt
Illustration med texten Mötesplats Avancerad Digitalisering
2023 05 29
En heldag med fokus på samverkan, forskning och industrins digitalisering
Nu finns allt innehåll från Mötesplats Avancerad Digitalisering publicerat. Ta del av filmer, presentationer och en summering.
Porträtt Karl Andersson med texten Robotar som gruvarbetare.
2023 05 04
Elektroniktidningen lyfter fram Avancerad Digitalisering
"Det är inte bara pengar vi får via Avancerad Digitalisering utan programmet låter oss också bli del i ett större sammanhang", säger Karl Andersson i Elektroniktidningen. Ett av projekten som finansieras genom Avancerad Digitalisering handlar om att skapa mer intelligenta gruvsystem och lyfts fram i en artikel om Avancerad Digitalisering.
Pågående projekt
Beviljade projekt 92 st
Investerad summa 965 mkr
Unika aktörer 227 st
Totalt antal aktörer 393 st
Illustrativ bild
Porträtt Mikael Dahlgren
Illustration med texten öppen utlysning
Få det senaste om Avancerad
Digitalisering i vårt nyhetsbrev
Initiativtagare
ABB
Ericsson
Saab
Teknikföretagen
Vinnova