1/6

Vi är Avancerad Digitalisering

Avancerad Digitalisering är ett forsknings- och innovationsprogram som bygger på ett samarbete mellan industrin och staten. Vi finns för att främja och påskynda Sveriges och den svenska industrins förmåga att skapa framtidens digitala lösningar.

Medel till forskning

Sverige är sedan generationer tillbaka en ledande industrination. Vår position är idag hotad. Genom att lyfta fram industrirelevanta behov arbetar vi för att accelerera tillämpad forskning.

Stärkt excellens

Möjligheterna med avancerad teknik är stora – men snabbheten ställer krav på såväl spetskompetens som kompetensutveckling. Avancerad Digitalisering bidrar till att stärka excellensen inom viktiga teknikområden.

Genomgripande förändringar kräver samverkan

Få tillgång till samverkan i nya ekosystem. Avancerad Digitalisering ska fungerar som ”mötesplats” för att uppmuntra till dialog och spridning av tillgänglig kunskap.

Aktuellt
Utlysningar och insatser
Pågående projekt
Beviljade projekt 180+
Investerad summa 1600 mkr
Unika aktörer 400+
Antal utlysningar 19 st
Kraftsamling
Få det senaste om Avancerad
Digitalisering i vårt nyhetsbrev
Initiativtagare
ABB
Ericsson
Saab
Teknikföretagens logotyp
Vinnova