Innovationsprogrammet Avancerad Digitalisering

Avancerad Digitalisering är en unik kraftsamling där svensk industri i partnerskap med staten skapar framtidens digitala lösningar som stärker konkurrenskraften samt möjliggör och snabbar på den gröna omställningen ökar resiliensen

Video: Invigning 2021