För framtidens lösningar

Forskning och innovation är avgörande för Sveriges konkurrenskraft, hållbarhet och motståndskraft. För att lösa våra mest brådskande samhällsutmaningar behöver vi utveckla ny teknik genom ett brett partnerskap mellan näringslivet och staten. Avancerad Digitalisering är ett industridrivet program som finns för att främja och påskynda Sveriges och den svenska industrins förmåga att skapa framtidens digitala lösningar.

Medel till forskning

Sverige är sedan generationer tillbaka en ledande industrination. Sveriges roll är däremot hotad. Vi har länge varit ett självklart val för investeringar i ny forskning och utveckling. Så är det inte längre. Avancerad Digitalisering ser behovet att snabba på industrins digitala omställning genom kraftsamling.

Ekosystem för innovation och lärande

Vi vill accelerera den digitala strukturomvandlingen. Och därför investera i projekt som bidrar till att utveckla avancerade och kraftfulla digitala lösningar. Relevanta test- och demonstrationsmiljöer är en viktig förutsättning för att påskynda utvecklingen.

Uppskalning via dialog och samverkan

Det behövs samverkan i nya ekosystem och integrerat lärande som möjliggöra att innovation och forskning skalas upp. Avancerad Digitalisering utgör en samlande kraft för att möjliggöra nya dialog som främjar utbyte och lärande.

Aktuellt
2023 09 21
I november öppnar ett nytt utlysningstillfälle för finansiering av forsknings- och innovationsprojekt med fokus på avancerad digitalisering.
2023 09 06
Cybercampus är en nationell satsning för att stärka Sveriges cybersäkerhet, initierad av KTH, Försvarsmakten och Rise, och med en planeringsgrupp bestående av Karlstads universitet, Myndigheten för samhällskydd och beredskap, Saab, och Ericsson. Avancerad Digitalisering bidrar med finansiering och initiativet är ett av de större projekten inom programmet.
Kalender
18 okt
Styrelsemöte
Kraftsamling
Pågående projekt
Beviljade projekt 92 st
Investerad summa 965 mkr
Unika aktörer 227 st
Totalt antal aktörer 393 st
Finansiering
Få det senaste om Avancerad
Digitalisering i vårt nyhetsbrev
Initiativtagare
ABB
Ericsson
Saab
Teknikföretagen
Vinnova