Organisation

Avancerad Digitalisering är en partnerorganisation. Ledningsstrukturen består av en styrelse som stöds av en beredningsgrupp. Koordinering och utveckling av programmets sköts av programkontoret som också kan ta hjälp av arbetsgrupper. Beredning och underlag inför projektutlysningar sköts av ett programråd.

Styrelsen

Styrelsen beslutar om arbetsformer, övergripande innehåll och strategisk utveckling. Det handlar även om att besluta om antal programråd och de ekonomiska ramarna samt eventuella särskilda satsningar.

Ledamöter i styrelsen

 • Pontus de Laval, ordförande
 • Darja Isaksson, Vinnova
 • Magnus Frodigh, Ericsson
 • Vibeke Gyllenram, ABB
 • Christian Hedelin, SAAB
 • Klas Wåhlberg, Teknikföretagen
 • Cecilia Sjöberg, Vinnova
 • Jessica Svennebring, Vinnova

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen är ett arbetsutskott till styrelsen och förbereder styrelsemöten samt bereder frågor som handlar om programutveckling och frågor som berör styrelsen.

Ledamöter i beredningsgruppen

 • Rowan Högman, Ericsson
 • Shiva Sander-Tavallaey, ABB
 • Magnus Ahlström, Saab
 • Patrik Sandgren, Teknikföretagen
 • Adela Saavedra Granholm, Vinnova
 • Anna Ottenhall, programledare för Vinnova
 • Carl Naumburg, programledare för Vinnova

Programkontor

Programkontorets arbete handlar om att driva verksamhetsutveckling med syftet att Avancerad Digitalisering ska fungera så effektivt som möjligt samt se till att styrelsens besluts verkställs.

Programkontoret leds av en programchef och arbetet bedrivs tillsammans med tre medarbetare som innehar olika ansvarsområden. Teknikföretagen är värd för programkontoret.

Programråd

Programrådet är sammansatt av representanter från initiativtagarna och leds av programkontoret. Uppdraget är att ta fram färdplaner, utlysningsförslag och löpande följa utvecklingen kopplat till projektportföljen.

Initiativtagare
ABB
Ericsson
Saab
Teknikföretagen
Vinnova