Utlysningar

Via Vinnova erbjuder Avancerad Digitalisering finansiering till projekt som är viktiga för svensk industri. Under året pågår både breda och riktade utlysningar. Här samlar vi information om de utlysningar som är aktuella just nu. Erbjudandet riktar sig till konsortier som i samverkan kan bidra till utveckling inom särskilt viktiga områden.

Aktuella utlysningar

Nedan listas öppna utlysningar. Du söker via Vinnovas webbplats.

Läs mer och ansök hos Vinnova.

Frågor och svar

Vem kan söka?
Ett konsortium med minst två deltagare, varav minst en industriell projektpart i form av ett företag. Förutom företag kan universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta organisationer medverka.

Hur mycket kan ni söka?
Det går att söka mellan 2 och 15 miljoner kronor, belopp varierar per utlysning. Bidraget får motsvara maximalt 50 procent av projektets stödberättigande kostnader.

  • End-to-End AI i utveckling, produktion och tjänster.
  • Cybersäkerhet och säkra digitala plattformar för effektiv utveckling, produktion och support.
  • Datadriven utveckling och säkert utbyte av data mellan processer och aktörer.
  • Modell- och simuleringsdriven utveckling och optimering, inklusive
  • Användning av digitala tvillingar. Autonoma system (utveckling, optimering och arkitektur för tillförlitlighet och samverkan).
  • Edge computing, fog- och molnteknik samt 5G-nät och mjukvarudefinierade nätverk för industriella applikationer.