Utlysningar

Tillsammans möjliggör vi nya tekniska lösningar, nya samarbeten och nya sätt att använda data, där svensk innovation både blir en exportvara och bidrar till hållbarhet globalt. Vår långsiktiga ambition är att omsätta två miljarder kronor per år, varav hälften offentliga och hälften privata medel. Det är betydligt mindre än vad många jämförbara länder satsar. Vi bedömer dock att denna ambitionsnivå ska kunna gå att uppnå för att lyckas nå programmets målsättning.

Öppna utlysningar

Minst ett företag ska ingå i konsortiet för att säkerställa att projektet är industriellt förankrat.

Pågående utlysningar

Nedan listas öppna utlysningar. Du söker via Vinnovas webbplats.

Vem kan ansöka

Utlysningarna riktar sig till konsortier som i samverkan vill bidra till utvecklingen av de komponenter och de systemlösningar som kommer att krävas för nästa generations digitala lösningar och att nya produkter och tjänster utvecklas i Sverige.

Projekt som beviljas finansiering ska vara drivna av industriella behov och relevanta inom något eller några av programmets tekniska fokusområden:

  • End-to-End AI i utveckling, produktion och tjänster.
  • Säkra digitala plattformar för effektiv utveckling, produktion och support.
  • Datadriven utveckling och säkert utbyte av data mellan processer och aktörer.
  • Modell- och simuleringsdriven utveckling och optimering, inklusive
  • Användning av digitala tvillingar. Autonoma system (utveckling, optimering och arkitektur för tillförlitlighet och samverkan).
  • Edge computing, fog- och molnteknik samt 5G-nät och mjukvarudefinierade nätverk för industriella applikationer.