Miljöer för test och demo

Vi driver på för ökad interoperabilitet

Miljöer för test och demo handlar om att testa ny teknik under realistiska förhållanden. För att driva på utvecklingen av avancerad digitalisering behövs en utbyggd testinfrastruktur som gör det möjligt att testa system-av-system. Det förutsätter resurser, teknisk kompetens och säkra miljöer som bidrar till problemlösning.

Accelerering kräver samordning

Avancerad Digitalisering syftar till att vara ett sammanhållet industriprogram som stöder kontinuerlig uppbyggnad av grundläggande och specifika förmågor för en svensk utveckling av de komponenter, system och system-av-systemlösningar som krävs för nästa generations avancerade digitala lösningar.

Genom obruten produktion och kvalitetssäkrad information genom hela värdekedjor öppnas möjligheter. Det finns en stor potential till samordningsvinster mellan olika system och tillämpningsområden.

Både underliggande teknologier, system-av-system samt säkra moln-, data-, och kommunikationslösningar kan återanvändas och införas inom olika tillämpningsområden för att bland annat maximera kund-och samhällsnytta.

Öppna test- och demonstrationsmiljöer, nya såväl som befintliga, kan idag med fördel samordnas eller kopplas ihop för stimulera kunskapsutbyte över branschgränser.

De test- och demomiljöer som finns idag är bra, men det saknas större testmiljöer för system-av-system. Det är ett behov som är särskilt stort inom digitaliseringsområdet och som också kan ge stora samhällsvinster.

Önskad effekt

Ett konkret resultat som Avancerad Digitalisering vill bidra till är bildandet av nya testmiljöer för utveckling av nästa generations digitala lösningar.

Vad är en testbädd

Testbädden är en viktig del av ekosystemet för innovation. I begreppet testbädd samlas allt från utrustning och pilotmaskiner till policy labs, virtuella och utforskande miljöer med tillhörande expertis för ständig utveckling. Här möts kompetens, branscher, problemägare och användare för att tillsammans utveckla framtidens innovationer.

Testbäddar i Sverige

Idag finns det många testbäddar i Sverige som är öppna för att testa idéer och prototyper. Här kan du läsa mer om befintliga testbäddar: