Nyheter

Vi har nu öppnat ett nytt utlysningstillfälle för finansiering av forskningsprojekt med fokus på avancerad digitalisering.
Porträttbild utomhus Pia Sandvik
Pia Sandvik är ny VD för Teknikföretagen och går in som styrelseledamot i Avancerad Digitalisering. "Jag ser verkligen fram emot att bidra med min kunskap och samtidigt representera den bredd som Teknikföretagens medlemmar står för."
I november öppnar ett nytt utlysningstillfälle för finansiering av forsknings- och innovationsprojekt med fokus på avancerad digitalisering.
Cybercampus är en nationell satsning för att stärka Sveriges cybersäkerhet, initierad av KTH, Försvarsmakten och Rise, och med en planeringsgrupp bestående av Karlstads universitet, Myndigheten för samhällskydd och beredskap, Saab, och Ericsson. Avancerad Digitalisering bidrar med finansiering och initiativet är ett av de större projekten inom programmet.
Styrelsen för Avancerad Digitalisering träffades den 31 augusti. Läs om styrelsens beslut.