Nyheter

Illustration med texten Mötesplats Avancerad Digitalisering
2023 06 06
En heldag med fokus på samverkan, forskning och industrins digitalisering
Nu finns allt innehåll från Mötesplats Avancerad Digitalisering publicerat. Ta del av filmer, presentationer och en summering.
Porträtt Karl Andersson med texten Robotar som gruvarbetare.
2023 06 06
Elektroniktidningen lyfter fram Avancerad Digitalisering
"Det är inte bara pengar vi får via Avancerad Digitalisering utan programmet låter oss också bli del i ett större sammanhang", säger Karl Andersson i Elektroniktidningen. Ett av projekten som finansieras genom Avancerad Digitalisering handlar om att skapa mer intelligenta gruvsystem och lyfts fram i en artikel om Avancerad Digitalisering.
2023 06 06
Öppen utlysning
Vi har nu öppnat andra utlysningstillfället för finansiering av forskningsprojekt med fokus på avancerad digitalisering.
Bild på modell för integrerat lärande
2023 06 06
Ny modell för integrerat lärande
Lärande är en nyckel till att vi kan utveckla ny teknik och dela kunskap till fler. Inom Avancerad Digitalisering har vi tagit fram en modell med syftet att främja kunskapsdelning i avancerade projekt.
2023 06 06
Energi- och näringsminister Ebba Busch: Utökad investering till Avancerad Digitalisering
Konkurrenskraft, grön omställning och ett samhälle som klarar ökade påfrestningar stod idag på agendan när representanter från Avancerad Digitaliserings styrelse träffade energi- och näringsminister Ebba Busch och civilminister Erik Slottner. Under mötet berättade statsråden att regeringen vill utöka satsningen på Avancerad Digitalisering. ”Vi är naturligtvis otroligt glada för denna nyhet. Fortsatta investeringar möjliggör en uppväxling...
2023 06 06
Avancerad Digitalisering lanserar varumärke och ny webbplats
Med en tydligare identitet vill vi växla upp kommunikationen om programmet. Den nya visuella identiteten rymmer ett nytt färg- och formspråk, en ny logotyp och en varm och ljus tonalitet. Identitet utgår ifrån programmets värden såsom bred samverkan, kraftsamling och långsiktighet.
2023 06 06
Avancerad Digitalisering på Sweden Innovation Days
Representanter från Avancerad Digitaliserings medverkar i ett panelsamtal. Se hela samtalet i efterhand.
Illustration med texten forskning och Innovation, avgörande för miljö, säkerhet och konkurrenskraft.
2023 06 06
Öppna utlysningar – ansök och bidra till utveckling
Vill du bidra till utvecklingen av komponenter och systemlösningar till nytta för nästa generations industriella digitala lösningar? Läs mer om pågående utlysningar.