Avancerad Digitaliseing i Almedalen

Ses vi i Almedalen? Avancerad Digitalisering deltar på olika sätt och arrangerar ett par seminarium i Framtidens trädgård. Programmet uppdateras löpande.

För att Sverige och svensk industri ska accelerera omställningsförmågan krävs forskning och innovation. Som en liten och smart nation finns ingen tid att förlora. Innovationsprogrammen fungerar idag som smörjmedel för viktig samverkansforskning och för ökad konkurrenskraft. Men hur skapas långsiktig impact och vilken effekt ska uppnås?

Under detta seminariet kommer vi diskutera hur Avancerad Digitalisering, FFI och Impact Innovation kompletterar varandra för att stärka Sveriges förmåga. Tre kraftfulla innovationsprogram har satts igång för att främja samverkansforskning. Vilken betydelse har innovationsprogrammen för Sveriges position idag? Hur kompletterar initiativen varandra? Innebär programmen krafttag och ökade ambitionsnivåer eller är de bara en utlysningsverkstad?

Moderator: Patrik Sandgren, Teknikföretagen

Medverkande:
Nils Hertzberg, programchef Avancerad Digitalsering
Jessica Svennebring, enhetschef industriell utveckling, Vinnova, Impact Innovation
Sofia Wieselfors, programchef FFI – Fordonstrategisk Forskning och Innovation
Mats Lundin, programchef Net Zero Industry

Om programmet under Almedalsveckan.

Kontakt: Emily Nordqvist

Seminariet kommer filmas.

Tid: 10:00-11:00
Var? Framtidens trädgård, Klosterbrunnsgatan 5 i Visby.

Tillgång till kompetens är ett grundläggande behov för svenskt näringsliv för att förbli konkurrenskraftigt, behålla spets inom forskning och utveckling i Sverige och inte minst för att klara av den gröna och digitala omställningen.

Under denna paneldebatt diskuteras vikten av ett kontinuerligt, livslångt lärande och varför ständig kompetensutveckling inom avancerad digitalisering är avgörande för att stärka Sverige som industrination.

Tillsammans med politiker, näringsliv och universitetsvärlden kan vi skapa nya sätt att lära och dela kunskap och därmed skapa en mer konkurrenskraftig svensk industri, som är bättre rustad för framtiden.

Medverkande:

Moderator: Ulrika Lindelöf, Ericsson

Ewa Hansson, Head of Global Learning & Development Ericsson, Programråd Lärande & Kompetens Avancerad Digitalisering
Magnus Ahlström, Vice President Saab Global Innovation Group Strategy, Saab AB och beredningsgrupp Avancerad Digitalisering
Oliver Rosengren, Riksdagsledamot (M)
Jan Elvelid, Head of Policy Meta Sverige och Finland
Jan Gulliksen, Professor i Människa datorinteraktion, KTH
Ulrika Lindstrand, Förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Om programmet under Almedalsveckan.

Kontakt: Emily Nordqvist

Seminariet kommer filmas.

Workshop om kraftsamling för industrins elektrifiering.
Riktad inbjudan skickas ut separat.
Kontakt: Karin Färnevik