Datadrivna beslutsstöd för effektivare strålbehandling

Syfte och mål

Förekomsten av cancer fortsätter att öka globalt och under de kommande två decennierna förväntas en ökning med mer än 50% av antalet nya cancerfall. Genom förbättrad tillgång till strålbehandling, speciellt på tillväxtmarknader, och effektivare behandlingar kan fler patienter få hjälp. Projektet har som övergripande mål att med hjälp av datadrivna metoder förbättra och förenkla arbetsflödet för strålbehandlingsplanering, med fokus på stereotaktisk strålkirurgi. Resultatet av projektet förväntas vara ett mer autonomt och intuitivt arbetsflöde, vilket skulle innebära snabbare behandlingsplanering. Variabiliteten mellan behandlingsplaner från olika kliniker förväntas minska. Planeringen skulle dessutom bli mindre personberoende och frigöra tid för beslutsfattaren (läkaren), vilket skulle möjliggöra bättre behandling till fler patienter. Aktiviteterna i projektet är strukturerade i tre arbetspaket som kommer utföras gemensamt. Vi önskar ett nära samarbete mellan akademiska forskare och domänexperter. För att kunna uppnå det, och för att främja kunskapsutbyte, är de postdoktorala forskarna inom projektet tänkta att arbeta från Elektakontoret regelbundet. Utöver det kommer vi ha regelbundna projektmöten.

Fakta om projektet

Koordinator: Elekta Instrument AB
Projektets löptid: jan 2023 - dec 2025
Status: Pågående