Alla projekt

Avancerad Digitalisering medfinansierar projekt som fokuserar på högteknologiska framsteg inom områdena säkra digitala plattformar, cybersäkerhet, AI end-to-end, edge, cloud, 5G/6G-nät, autonoma system, datadriven utveckling, modell- och simuleringsdriven utveckling och mjukvaruutveckling. Vår intention är att stötta projekt som bygger på breda samarbeten och som fördjupar kunskapen om system-av-systemlösningar. Viktiga byggstenar för att utveckla nästa generations avancerade digitala lösningar. Läs mer om våra projekt nedan.
Arbete pågår med att publicera alla projekt

Filtrera:
Avancerad Digitalisering
Pågående
Smart och säker gateway för sakernas internet
Syftet med projektet är ta fram en säker och energieffektiv artificiell intelligence (AI) accelerator arkitektur som är anpassad till IoT och edge AI relaterade användningsfall.
Avancerad Digitalisering
Pågående
Metodstöd för svensk industri att möta sårbarhetsrisker i användningen av öppen programvara
Projektet förväntas resultera i ett metodstöd för bedömning av sårbarhetsrisker kopplat till hälsan hos ett öppet programvaruprojekt.
Avancerad Digitalisering
Pågående
Cybersecurity for Control Communication Protection
C3P explores cybersecurity at interfaces of automated vehicles systems.
Avancerad Digitalisering
Pågående
Vad är klockan?
Målet är att skapa ett bibliotek under öppen källkodslicens som kan användas för att ta reda på vad klockan är, och till exempel ställa den lokala klockan.
Avancerad Digitalisering
Pågående
Säkerhet och integritetsskydd vid distansanvändning av testbäddar
SafeTest vill ta fram klassificeringar inom cybersäkerhet och Privacy enhancing technologies (PET) i fyra industriella case; fallen behandlar på olika sätt säkerhet för individer samt hur man samarbetar i realtid.
Avancerad Digitalisering
Pågående
Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft
Projektets ska bidra till att stärka Sveriges förmåga till ökat skydd mot antagonistiska hot mot samhällskritiska digitala system och kommunikationer och därigenom ökad nationell konkurrenskraft.