Digitala tvillingar för hållbara modulhus

Syfte och mål

Syftet och målet med projektet är att utveckla en kognitiv digital tvilling plattformsprototyp för produktionsanläggningen av timmermodulhus med självlärande och optimerad produktionsplanering och kontroll som möjliggör resursmedveten, energieffektiv, låg emission och lågkostnadsproduktionsmetoder. Projektet kommer att bidra till nästa generations digitala tvillingar inom modulär konstruktionsproduktion som stödjer beslutsfattande med hjälp av realtidsdata och har automatisk kontrollåterkoppling med optimerade produktionsstrategier. Projektet kommer att tillhandahålla hållbara tekniska och ekosystembaserade lösningar, öka användningen av modellering och simulering i produktionsfasen av hållbara modulhus, och bidra till ett standardiseringsramverk för hållbarhet i cirkulär ekonomi, med hänsyn till miljömässiga, ekonomiska och sociala värden. Projektet COGNITION kommer att genomföras under tre år och kommer att struktureras i 7 arbetspaket (WP) med följande forskningsansats:- WP1: Kognitiva krav, användningsfall och data- WP2: Analytics och AI för anpassning av CDT vid produktion av hållbara modulära timmerhus.- WP3: Kognitiva digitala tvillingar- WP4: Kunskapsdiagram och processmodellering- WP5: Robusta optimeringsmetoder- WP6: Testning, validering och konsekvensbedömning- WP7: Spridning, affärsinnovation och effektskapande

Fakta om projektet

Koordinator: Tekniska högskolan i Jönköping
Projektets löptid: sep 2022 - mar 2026
Status: Pågående