Digitalisering av industriellla rengöringsprocesser

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att utveckla ett nytt datadrivet arbetssätt som bidrar till ett automatiserat beslutsstöd, som förlänger tiden ett rengöringsbad kan användas innan det behöver bytas ut, genom att rekommendera vilka kemiska komponenter som måste tillsättas och därmed minska användningen av kemikalier och av vatten. Målet är att utbyta egenskaper som för närvarande mäts i labb som är svåra att mäta online med korrelerade egenskaper som kan mätas med automatik. Efter projektet kommer det att vara möjligt att online mäta och förutsäga vilka åtgärder som behövs för att förlänga livslängden på ett rengöringsbad. Detta kommer att förlänga livslängden för dessa bad och göra det möjligt att göra automatiska kompositionskorrigeringar. Detta kommer att minska kemiskt avfall och förbättra arbetsmiljön för industrin. Projektet kommer att undersöka befintlig sensorteknik och anpassa den för att mäta för analysen korrelerade fysiska egenskaper. Den resulterande sensorinställningen kommer att testas i kombination med en molninfrastruktur i en testbädd i en produktionsmiljö.

Fakta om projektet

Koordinator: RISE
Projektets löptid: okt 2021 - maj 2024
Status: Avslutat