DINPAS

Syfte och mål

Syftet är att möta kraven på noggrann och tillförlitlig positionering för den autonoma flygplatsen med skalbarhet för ett stort antal mobila enheter för att gynna nästa generations industriella digitala lösningar. Flexibla och skalbara flygplatser med optimerade och sömlösa flöden av gods, data och passagerare, med säkra och robusta flygplatsområden, drönarövervakning och säkra resor förväntas kräva autonomi. Detta kräver noggrann och pålitlig positionering med bibehållen kommunikation, vilket adresseras via den digitala infrastruktur projektet skall utveckla. Utvecklade system och teknologier möjliggör positionering på cm-nivå för autonoma systems i stor skala. Projektresultaten kommer också återmatas till 3GPP standardiseringen genom Ericsson. Projektet kommer att dissemineras genom demonstrationer, dels vid Drone Center Sweden i Västervik i samarbete med PNK4UTM och WARA-PS samt på AstaZero. Både telekomindustrin och Lantmäteriet kommer att tillämpa sitt kunnande för att uppfylla behoven hos autonoma fordonstillämpningar. Analysen av mobilnätets täckningsgrad i 3D för noggrann GNSS kommer att användas av CORUS-projektet Projektet kommer genomföras genom flera utvecklingssteg där GNSS SSR korrektionsdatagenerering, distributionssystem och klienter kommer att utvecklas baserat på positioneringskrav som den automatiserade flygplatsen och UTM ställer. Projektet kommer att1. Definiera positioneringskrav baserat på den automatiserade flygplatsen och UTM2. Implementera GNSS SSR korrektionsdatagenerering, distributionssystem och klient3. Testa och demonstrera distributionssystem för GNSS korrektionsdata i mobila plattformar med integrerade positionerings- och navigationssystem

Fakta om projektet

Koordinator: RISE
Projektets löptid: okt 2021 - sep 2023
Status: Avslutat