Entice – trustworthy, infrastructure supported, autonomous vehicles

Syfte och mål

Projektet kommer att utveckla nya förmågor för realtidsanalys för bedömning av aktuell och resterande risk för självkörande fordon, baserat på data från olika källor inklusive fordon och sensorer vid vägsidan, samt ta fram en forskningstestbädd, i samarbete med den utveckling som sker inom TECoSA-centret. Avsikten är också att erfarenheterna kommer att sammanfattas i en referensarkitektur för en större klass av cyberfysiska system. Uppkoppling och digital infrastruktur ger möjligheter att förbättra säkerhet och prestanda i vägtrafik. Viktiga inslag i detta är möjligheter att kunna dela data och utföra beräkningar på lämpliga ställen (t.ex. i fordon, i ”road-side units”, i distributerade data centers eller i molndatorsystem) på ett pålitligt sätt. Resultaten är därför viktiga för projektets partners och bidrar till samverkan och innovation involverandes aktörer inom uppkopplade fordon och digital infrastruktur. Projektet involverar 3 tekniska arbetspaket (riskbedömning, testbädd, samt arkitektur). Två övergripande scenarios kommer att adresseras involverande olika operationella designdomäner, varav en fokuserar på KTHs campus i Stockholm. Under första året kommer fokus att vara på riskbedömningsmetoder och utveckling av testbädden, medan fokus därefter successivt kommer att övergå till operationella tester. Utvecklingen av testbädden sker i nära samarbete med TECoSA centret.

Fakta om projektet

Koordinator: Kungliga tekniska högskolan, Kungliga tekniska högskolan inst f maskinkonstruktion
Projektets löptid: jan 2023 - dec 2025
Status: Pågående