FASTER AI

Syfte och mål

FASTER AI avser att tillgodose nyuppkomna behov av att integrera ML inom hårdvaruinfrastruktur som i stor utsträckning används inom telekom, samt för tids- och säkerhetskritiska uppgifter i luftburna system och andra fordon. Detta projekt kommer att bidra till skapandet av en mjukvarumetodik för ML på speciell kritisk hårdvara. Mjukvaran kommer att innehålla ett bibliotek för ” neural arkitektursökning” samt en kompilatorverktygskedja som kan kombinera vanliga program med ML-inferens. Slutligen kommer vi att demonstrera vår metodik och programvara inom två kritiska användningsfall. Våra planerade åtgärder omfattar följande steg:-upprätta projektavtal (wp5)-Utveckla programvaruagnostiska bibliotek (wp1, wp2).-Anpassa biblioteken till den maskinvara som används vid exekveringstid (wp3).-Genomförande av demonstrationsprojekt (WP4)

Fakta om projektet

Koordinator: Kungliga tekniska högskolan inst elektroteknik och datavetenskap
Projektets löptid: jan 2023 - dec 2024
Status: Pågående