Hugin och Munin – digital tvilling för effektiv och robust värdekedja

Syfte och mål

Projektet syfte är att utveckla en intelligent digital tvilling för planering och koordinering av helavärdekedjan; Hugin & Munin. Den digitala tvillingen innehåller två delar; data och planeringsmodell, och för att den ska vara skalbar och tillgänglig är målet att den ska etableras som en molntjänst. Målet är att den digitala tvillingen ska ge en optimal värdekedja och stödja LKABs egna målsättning att nå nettonollutsläpp av koldioxid år 2045. Projektet kommer att skapa ett beslutstöd som ger verkliga fördelar och nätverkseffekter och som utvidgas över hela försörjningskedjan. Ju mer data som blir tillgängligt för beslutsalgoritmer desto effektivare blir Hugin och Munin. Konceptet som utvecklas är generiskt och kan anpassas i andra komplexa värdekedjor i andra industrier, exempelvis skogsindustrin och stålindustrin, men också användas som underlag för beslut som berör delar av värdekedjan, exempelvis myndigheter, tågoperatörer, hamnar, kommuner, andra företag och beslut om regional utveckling. Projektet löper över tre år och består av nio arbetspaket. Inledningsvis utvecklas datamodeller i den digitala tvillingen och en optimeringsmodell med lösningsmetoder. Till det utvecklas en molntjänst för datamodellen tillsammans med ett API för kommunikation mellan olika IT-system. Ett arbetspaket handlar om framtagande av flera fallstudier och ett annat innebär utveckling av användargränssnitt och förändringsledning. Det sista arbetspaketet består av tester och utvärdering av fallstudierna.

Fakta om projektet

Koordinator: Creative Optimization Sweden AB
Projektets löptid: sep 2022 - aug 2025
Status: Pågående