Människocentrerade autonoma regionala fraktflygplatser

Syfte och mål

Framtida regionala fraktflygplatser måste övergå till att bli autonoma för att möjliggöra en hög kostnadseffektiv verksamhet. Även om den framtida autonoma flygplatsen innebär en minimal mänsklig verksamhetshantering, kommer mänskliga operatörer och flygplatspersonal fortfarande behövas för att möjliggöra tillsyn och anpassningar av den övergripande verksamheten vid inför oväntade eller förändrade prioriteringar.Resultatet kommer att ge en uppsättning experimentellt validerade riktlinjer, som kan användas i utformningen av den framtida autonoma flygplatsen. Projektet fokuserar på att integrera människor i ett verksamhetssystem bestående av autonoma system som utgör en mycket effektiv automatiserad flygplats. Denna integrering ska genomföras på sådant sätt att mänskliga operatörer interagerar på ett människocentrerat sätt med hjälp av förståeliga instruktioner. Detta skapar en transparens genom lämplig tillståndsvisualisering för full situationsmedvetenhet, automatiserad omkonfigurering baserad på AI- och ML-tekniker samt ett fullskaligt säkerhetsskydd för den autonoma verksamheten. Projektet är uppbyggt så att behovsägaren tillhandahåller en valideringstestbädd på en regional flygplats för att undersöka interaktion mellan människa och system. De akademiska partnerna kommer att genomföra användarstudierna med övriga partners. Detta görs i ett antal arbetspaket som integrerar kompetens inom AI, visualisering med interaktion mellan människa och system.

Fakta om projektet

Koordinator: Örebro Läns Flygplats AB
Projektets löptid: dec 2022 - nov 2025
Status: Pågående