Information och stöd till projekt

Välkommen till Avancerad Digitalisering! Här hittar du information, länkar och loggor för projekt som beviljats finansiering av Avancerad Digitalisering via Vinnova. Ditt projekt är en viktig del av den gemensamma kraftsamling som programmet strävar efter.

Kommunicera ditt projekt

Projekt inom Avancerad Digitalisering är en egen verksamhet och ni ansvarar för er egen kommunikation. Vi vill naturligtvis gärna att ni berättar om den viktiga forskning som ni bedriver.

Under projektperioden ska samtliga projekt kommunicera att finansiering sker med stöd av forsknings- och innovationsprogrammet Avancerad Digitalisering. Ange detta vid publicering, oavsett kanal, och muntliga presentationer. Vid kommunikation används de här logotyperna.

Logotyp svenska för projekt
Logotype english for projects
Logotyp som används under texten ”finansiering från”

Ladda ner logotyp för användning

Vid frågor eller fundering kontakta Emily Nordqvist vid programkontoret.

Dialog med programkontoret

Projektets deltagare behöver kunna föra dialog med programkontoret i syfte att genom detta stärka projektets förutsättningar till projektresultat i linje med programmets övergripande mål.

Dialog och kunskapsdelning är viktigt och vi vill att aktörer och projekt möts över branscher och sektorer. Vi kommer även vilja ha dialog med er för fånga upp resultat och lyssna in återkoppling.

Här listas alla beviljade projekt. På grund av ledtider kan projekt saknas. Texten är tagen från er anmälan till Vinnova.

Dela kunskap från projekt

Koordinator eller annan företrädare för projektet ska vid inbjudningar från programkontoret delta i relevanta evenemang inom programmet Avancerad Digitalisering och på så sätt bidra till kunskapsspridning i enlighet med programmets syfte.

De evenemang som Avancerad Digitalisering genomför idag är programkonferensen ”Mötesplats Avancerad Digitalisering” och fördjupning- och seminarieserien AdvancedFocus. Vi planerar även att genomföra ”interna” kunskapsutbyten med syftet att projekt ska ges möjlighet att dela erfarenheter och lärdomar mellan varandra.

  • Förmedla gärna till oss på programkontoret om ni har intressanta resultat som ni vill berätta om.

Programkontoret tar kontakt med projekten via projektledare/projektkoordinator.

Rapportera projekt

Rapportering av ett projekt sker direkt till Vinnova. Information om ansökningar och rapporteringskrav går att hitta på myndighetens webbplats.

Senaste nytt

För att få det senaste från Avancerad Digitalisering rekommenderar vi er att följa oss på Linkedin eller prenumerera på vårt nyhetsbrev (se nedan). Det går naturligtvis också bra att besöka denna webbplats.

Få det senaste om Avancerad
Digitalisering i vårt nyhetsbrev