Varför Avancerad Digitalisering?

Avancerad Digitalisering är ett unikt partnerskap mellan näringslivet och staten för att bidra till att svensk industri utnyttjar den potential som digitalisering och ny teknik medför. Här finns nyckeln till global konkurrenskraft, grön omställning och säkra samhällen.

Det är nu det gäller

Genom historien har privata och offentliga aktörer samverkat och uppnått resultat som vardera aktören inte hade kunnat uppnå på egen hand. En samverkan som gång på gång stärkt Sveriges position i världen och gjort oss framgångsrika.

Utvecklingen går snabbt och många länder satsar enorma belopp på den högteknologiska utvecklingen. Den snabba digitaliseringen av industrin skapar nya möjligheter och ökad konkurrenskraft. Men det ställer krav på kunskaper och kompetens om hur den nya tekniken ska användas på ett effektivt och innovativt sätt.

Med avancerad digitalisering avses de nya möjligheter som uppkommer genom högteknologiska framsteg. Framgångsrik utveckling av data och system-av-systemlösningar kan bidra till nästa generations avancerade digitala lösningar.

Gemensam forskning och innovation är i detta sammanhang helt avgörande. Och samverkan är fortfarande nyckeln för att höja nivån. Möjligheterna med avancerad teknik är stora – men snabbheten kräver kraftsamling och nya långsiktiga satsningar som löser ut gemensamma utmaningar kopplat till kommunikation mellan system och nödvändiga infrastrukturer. Ingen lyckas lösa frågor om cirkulära system, datahantering, automation, mobilitet eller säkerhet på egen hand.

Sverige miljardsatsar

Ambitionen är att Avancerad Digitalisering ska bli en långsiktig och kraftfull satsning. I mars 2023 meddelade regeringen att staten bidrar med 2,3 miljarder till Avancerad Digitalisering till och med 2027. På så sätt pågår just nu en miljardsatsning i och med att partnerskapet bygger på att industrin matchar statens insats med lika mycket.

Forskning bidrar till steg framåt

Sedan starten 2021 är ambitionen att kraftsamla för ett fortsatt framgångsrikt Sverige. Ett Sverige där det teknologiska ledarskapet stärks och som gör det möjligt att nästa generations digitala lösningar utvecklas här. Vi har stor vilja och vår förhoppning är att fler vill bidra. Staten och näringslivet, ihop med akademin och offentliga aktörer, behöver med gemensamma krafter växla upp den svenska förmågan.

Är du med?

Erik Ekudden, Chief Technology Officer, Ericsson
Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova
Initiativtagare
ABB
Ericsson
Saab
Teknikföretagens logotyp
Vinnova