Mål och effekter

Vi ser att det behövs nya investeringar i avancerad teknik för att möjliggöra innovationer och idéer. Det ihop med en tydlig målbild, en framåtlutad ambitionsnivå och ett långsiktigt engagemang från såväl privata som offentliga aktörer.

Innovationer och högteknologiska lösningar har bidragit till vårt välstånd. Idag satsat många länder stort på ny teknik.

Mål

Avancerad Digitalisering har sex övergripande mål.

 • Vi ska bidra till nästa generations avancerade, kraftfulla och säkra digitala lösningar – utvecklade i Sverige.
 • Vi ska stärka Sveriges attraktionskraft när det gäller forsknings- och innovationsinvesteringar.
 • Vi ska säkerställa ökad konkurrenskraft för den i Sverige verksamma industrin.
 • Vi ska bidra till att lyfta svenskt näringslivs kompetens och implementeringsförmåga inom området avancerad digitalisering.
 • Vi ska utgöra en samverkansplattform och fungera som kunskapsnav för andra svenska satsningar inom digitaliseringsområdet.
 • Vi ska bidra till samhällets digitala omställning, en hållbar utveckling och arbetet för att nå de svenska miljömålen.

Resultat och effekt

Avancerad Digitaliserings effektlogik består av följande punkter:

 • Svensk industri har en förmåga att snabbt nyttja nya digitala lösningar.
 • Sverige har förmåga att utveckla nästa generations digitala lösningar.
 • Lägre klimatavtryck  energianvändning genom digitala lösningar – trots ökad användning.
 • Förbättrad systematik kring lärande inom avancerad digitalisering hos, och mellan, svenska företag.
 • Ökad kunskap genom samverkan mellan olika aktörer och en naturlig mötesplats för samverkan mellan olika initiativ inom avancerad digitalisering.
 • Testmiljöer för utveckling av nästa generations digitala lösningar.
 • En eller flera forskningsmiljöer inom avancerad digitalisering.
 • Digitala lösningar som bidrar till önskade effekter vad gäller hållbarhet.
 • Tillgång till möjliggörande teknologier inom avancerad digitalisering.
 • Lösningar för ökad interoperabilitet mellan digitala produkter, tjänster och system.
 • Mer och större forsknings- och innovationsprojekt med fler kompetenser representerade.
 • Svenskt deltagande i EU-projekt med relevans för avancerad digitalisering.
 • Spridning av kunskap om, och lösningar inom, avancerad industriell digitalisering till andra delar av samhället.

Dokument om programmet