Almedalen 2024: Hållbar omställning och digitala framsteg i Framtidens Trädgård

Vid årets Almedalsvecka presenterades ett nytt framgångsrikt koncept, Framtidens trädgård. Avancerad Digitalisering med flera partners samarbetade för att lyfta fram innehåll om hur Sverige kan ställa om hållbart och digitalt. Avancerad Digitalisering höll bland annat i två seminarier om innovationsprogrammens betydelse och behovet av kontinuerligt lärande.

Om tre kraftfulla innovationsprogram för Sveriges framtid

Avancerad Digitalisering, Fordonstrategisk forskning och innovation (FFI) och den nya innovationssatsningen Impact Innovation utgör tillsammans viktiga satsningar och smörjmedel för att accelerera innovationsmiljöer i Sverige. Alla tre programmen diskuterades under ledning av Patrik Sandgren från Teknikföretagen. Programcheferna Nils Hertzberg, Sofia Wieselfors och Mats Lundin deltog tillsammans med Rowan Högman från Ericsson och Jessica Svennebring från Vinnova.

Olika ingångar men samverkan behövs

Programmen befinner sig i olika delar av sin utveckling, från nystartade Impact Innovation till FFI som har funnits i femton år.

“Vår styrka är att vi hela tiden har haft samma långsiktiga mål: vi vill ställa om hela transportsystemet. Men samtidigt har vi låtit samarbetet utvecklas och förändras, och vill hela tiden bjuda in nya aktörer,” berättar Sofia Wieselfors, programchef för FFI.

Mats Lundin från nystartade NetZero Industry, ett delprogram inom Impact Innovation, lyfter fram värdet av att det finns flera program med olika fokus.

“Vi ser stora möjligheter att samverka mellan programmen. Vårt kunskapsområde är industriella processer, men vi behöver Avancerad Digitaliserings kunskap om digitalisering av industrin för att nå våra mål,” säger Mats.

”Programmen behöver vara stora för dynamiken. Alla har sin kompetens och sin ingång. Förändring är svårt och ställer krav på många olika nivåer. Tid är också viktigt och vi måste brytas mot varandra, det kan vi göra när vi har kraftfulla program,” fyller Nils Hertzberg i.

Panelen var enig om att fortsatta stora och smarta satsningar på forskning och innovation behövs om Sverige ska förbli ett relevant land. Politisk delaktighet och engagemang är en förutsättning för den kraftansträngning som Sverige behöver nu och som industrin i högsta grad efterfrågar.

Se hela seminariet nedan.

Om livslångt lärande säkerställer svensk konkurrenskraft

Trots att det var sista dagen i Framtidens trädgård blev det god uppslutning när seminariet om livslångt lärande ägde rum. Diskussionen kretsade kring vikten av ett kontinuerligt lärande och industrins stora behov av kompetensutveckling.

Paneldeltagarna, som representerade politiken, näringslivet, akademin och fackförbund, enades om att gemensamma krafttag och nya sätt att se på lärande är helt nödvändigt.

Moderator Ulrika Lindelöf från Ericsson höll i diskussionen med insiktsfulla inlägg från Ewa Hansson (Ericsson), Magnus Ahlström (Saab), Oliver Rosengren (riksdagspolitiker), Jan Elvelid (Meta), Jan Gulliksen (KTH) och Ulrika Lindstrand (Sveriges Ingenjörer). Se hela seminariet nedan.

Under veckan presenterades projektet Air Mobility via en XR-utställning.


Se programmet i efterhand