Årsberättelse för 2023

2023 var ett viktigt år för programmet, det var ett år då Avancerad Digitalisering blev en betydande kraft för forskning och innovation i samverkan. Nu kan du ta del av vår årsrapport som sammanfattar viktiga händelser för året.

Under 2023 handlade arbetet om att synliggöra och etablera programmet och utvecklingstakten var mycket hög. Under våren meddelade regeringen att staten bidrar med 2,3 miljarder kronor till Avancerad Digitalisering till och med 2027. På så sätt påbörjades ett intensivt utvecklingsarbete. Organisationsstrukturen och förutsättningarna anpassades för att involvera fler aktörer. Styrelsen beslutade om fem teman för att tydliggöra hur programmet ska möte utmaningar och behov. utifrån industrins utmaningar. Programmet fick också en tydligare identitet genom en beslutad varumärkes- och kommunikationsplattform.

Med en budget på 600 miljoner kronor under 2023 och 1 miljard kronor under 2024 har Avancerad Digitalisering nu möjlighet att finansiera insatser som verkligen gör skillnad. Flera viktiga strategiska projekt har sats igång genom programmets finansiering, till exempel Tolkningsbar AI från start till mål, Testbed Air Mobility, Cybercampus Sverige och Digital stadsutveckling – campus Skellefteå.

Varje enskilt projekt är viktiga utvecklingssteg men det är kraften i att många projekt och att många aktörer utvecklas åt samma håll, lär sig av varandra och sprider kunskapen vidare till andra, som gör att programmet fungerar som viktigt smörjmedel och maskineri som successivt ska leda till målen.

Arbetet med att bidra till visionen om att Sverige och svensk industri ska ligga i framkant i den digitala och gröna omställningen fortsätter. Programmets uppdrag växlades upp under 2023 och fortsätter ta form under 2024 med syftet att avancerad teknik ska utvecklas i Sverige och tillämpas av fler. Det gör vi genom en kraftfull och långsiktig satsning, i samverkan.