Avancerad Digitalisering lanserar varumärke och ny webbplats

Avancerad Digitalisering är ett forsknings- och innovationsprogram som har inrättats av näringsliv och stat för att accelerera Sveriges och svensk industris förmåga att utveckla morgondagens högteknologiska lösningar.

Andra länder som Tyskland, Storbritannien, Sydkorea, USA och Finland satsar stort på digitalisering. Det är hög tid att även Sverige växlar upp. Avancerad Digitalisering vill bidra till svensk konkurrenskraft, resiliens och grön omställning med målet att behålla spetskompetens inom forskning och utveckling. Vår ambition med detta unika samarbete är att driva på utvecklingen utifrån en framåtlutad ambitionsnivå. Idag medverkar ungefär 200 aktörer genom de forskningsprojekt som finansieras av programmet. Vi behöver däremot bli ännu fler. Behovet att kraftsamla är stort om vi ska kunna bygga rätt förutsättningar för digital strukturomvandling. Vi ser att tillämpad forskning och innovation, samordning av miljöer för test och demo, samverkan samt integrerat lärande är angeläget för att nästa generations avancerade lösningar ska utvecklas i Sverige.

Logotyp Avancerad Digitalisering med initiativtagarna.

Kraftfullt, långsiktigt och i samverkan är nyckeln till framgång

Under en tid har vi arbetet med att ta fram en ny varumärkesplattform som innebär att vi har en ny visuell profil och en uppdaterad webbplats.

— Med en tydligare identitet vill vi växla upp kommunikationen om programmet. Plattformen kommer bli ett verktyg för att utveckla samverkan och lärande. Avancerad Digitalisering är ett unikt och viktigt tillskott inom innovationssystemet och vi vill medverka till att den högteknologiska utvecklingen inte stängs ner utan att Sverige fortsätter bidra till att lösa samhällets angelägna och långsiktiga utmaningar, säger programchef Nils Hertzberg.

Ny kostym

— Den nya visuella identiteten rymmer ett nytt färg- och formspråk, en ny logotyp och en varm och ljus tonalitet. Identitet utgår ifrån programmets värden såsom bred samverkan, kraftsamling och långsiktighet. Logotypen andas såväl tech och utforskande som perspektiv och framåtanda. Värden som sammanfattar Avancerad Digitaliserings idé och utförande berättar Emily Nordqvist, ansvarig för samverkan och kommunikation.

Denna webbplatsen är under utveckling och kommer bland annat berätta om alla projekt som finansieras av programmet. Följ oss gärna på Linkedin eller anmäl ditt intresse för vårt kommande nyhetsbrev för att få veta mer om Avancerad Digitalisering.