Avancerad Digitalisering på Sweden Innovation Days

Den 21-23 mars arrangeras Sweden Innovation Days, en global konferens som syftar till att visa upp Sverige som innovationsland. Representanter från Avancerad Digitaliserings styrelse och beredningsgrupp medverkar i ett panelsamtal om att vikten av att möjliggöra forskning och innovation. Du har möjlighet att se hela samtalet i efterhand. Cecilia Sjöberg, Magnus Ahlström, Rowan Högman och Shiva Sander Tavallaey samtalar om nödvändig kraftsamling, bred samverkan och varför en satsning på avancerad digitalisering behövs.