Elektroniktidningen lyfter fram Avancerad Digitalisering

”Det är inte bara pengar vi får via Avancerad Digitalisering utan programmet låter oss också bli del i ett större sammanhang”, säger Karl Andersson i Elektroniktidningen. Ett av projekten som finansieras genom Avancerad Digitalisering handlar om att skapa mer intelligenta gruvsystem och lyfts fram i en artikel om Avancerad Digitalisering.

Karl Andersson, professor vid LTU, leder tre projekt inom Avancerad Digitalisering.

Digitala tekniker utforskas i samverkan

Luleå tekniska universitet ihop med Boliden, Ericsson och Telia deltar i projektet som är exempel på pågående samverkansforskning. Karl Andersson, professor i datavetenskap och ansvarig för projektet som döpts till ”5G Edge Innovations for ­Mining” berättar:

– Det långsiktiga målet är att ha så få människor som möjligt i gruvan, för att istället styra från ett kontrollrum ovan jord, men det vi konkret studerar i det här projektet är hur vi kan kombinera kommunikation i 5G-nätet med ”edge computing” där data­kraften läggs så nära användan­det som möjligt. Vilka nya möjligheter får vi när systemen kan reagera mycket snabbare, utan att behöva vänta på att en server i ett moln någonstans långt bort ska svara?

En gruva utan människor.
Det tunga och farliga jobbet görs av självkörande ­maskiner, medan drönare ­håller koll på vad som händer – se där en vision värd att förverkligas. 

Citat från artikel i Elektroniktidningen