Energi- och näringsminister Ebba Busch: Utökad investering till Avancerad Digitalisering

Konkurrenskraft, grön omställning och ett samhälle som klarar ökade påfrestningar stod idag på agendan när representanter från Avancerad Digitaliserings styrelse träffade energi- och näringsminister Ebba Busch och civilminister Erik Slottner. Under mötet berättade statsråden att regeringen vill utöka satsningen på Avancerad Digitalisering. ”Vi är naturligtvis otroligt glada för denna nyhet. Fortsatta investeringar möjliggör en uppväxling och det välkomnar vi eftersom det finns ett stort intresse från både näringslivet och akademin att bidra till framtidens lösningar”, säger Pontus de Laval styrelseordförande.

Sverige är i behov av långsiktiga satsningar på avancerad digitalisering och tillämpad samverkansforskning. Att stat och näringslivet tar ett gemensamt ansvar för den digitala omställningen är angeläget och helt nödvändigt om Sverige ska klara de utmaningar som vi står inför.

Vid ett besök hos Ericsson under fredagen passade statsråden Ebba Busch och Erik Slottner på att träffa representanter från Avancerad Digitalisering. I fokus stod fortsatt ledarskap inom digital teknologi och teknik. Det behövs kraftfulla, strategiska och långsiktiga satsningar för att accelerera förmågan att utveckla och använda avancerad teknik.

Under mötet berättade Ebba Busch att regeringen väljer att utöka anslaget till Avancerad Digitalisering via Vinnova. Vinnova ska under 2023 lägga minst 300 miljoner kronor och under åren 2024–2027 minst 500 miljoner kronor per år.

— Att regeringen väljer att utöka anslaget till programmet är ett tydligt besked om deras engagemang för att stärka samverkansforskning med fokus på avancerad teknik. Samtalet med statsråden var givande och vi välkomnar detta besked eftersom intresset för högteknologisk utveckling är stort. Det är en nödvändighet att näringslivet och staten tillsammans bidrar för att stärka Sveriges förmåga, säger Pontus de Laval som kommentar på den glädjande nyheten.

Porträtt på deltagare när Statsråden Ebba Busch och Erik Slottner besökte Ericsson med fokus på Avancerad Digitalisering.
Per de la Gardie, Saab, Aylin Farid, ABB, Erik Ekudden, Ericsson, Ebba Busch, statsråd, Pontus Delaval, ordförande för Avancerad Digitalisering, Erik Slottner, statsråd Jenny Lindqvist, Ericsson och Maria Rosendahl, Teknikföretagen.

Ladda ner beslutet