Fyra programrådsordföranden förstärker Avancerad Digitalisering

Det är med stor glädje vi kan berätta att Avancerad Digitalisering förstärker sin organisation.

Ett varmt välkomnande till våra nya programrådsordföranden – Anna Wolf, Niklas Fock, Jan Söderström och Gunnar George. Och till våra nya processledare – Lena Backlund och Fredrik von Essen.

Programråden är inriktade på programmets utlysningsverksamhet. För att kunna bidra med adekvata och framåtblickande analyser delas råden upp i fyra områden: ”möjliggörande tekniker”, ”elektrifiering”, ”digital infrastruktur och kommunikation” samt ”lärande och kompetensutveckling”. Det huvudsakliga syftet är att visa på behov och utmaningar som industrin står inför och som behöver hanteras genom forskning och innovation i samverkan

Jan Söderström, Niklas Fock, Anna Wolf och Gunnar George
Anna Ottenhall, Annika Järvebro, Jan Södeström, Fredrik vin Essen, Niklas Fock, Nils Hertzberg, Anna Wolf, Fredrik Gylesjö, Gunnar George, Victor Centerholt och Lena Backlund.