5GCCV

Syfte och mål

Projektet utforskar utmaningar inom cybersäkerhet som påverkar ett fordon i ett transport- och logistikscenario med gränsövergång och kombination av privata och offentliga 5G-nätverk, när ett fordon mellan olika mobilnät, t.ex. från ett offentligt mobilnät till ett privat i en gruva och tillbaka igen.

Risker och åtgärder inom nätverk, tjänster och informationsflöden måste bedömas och utvärderas ytterligare, och konsekvenserna för den resulterande fordonssäkerheten och trafiksäkerheten måste fastställas.

Förväntade effekter

Projektet kommer att generera ökad kunskap och förståelse för de cybersäkerhetsrelaterade utmaningarna i att ta automatiserade fordon ut på öppen väg.

Bland de ämnen som ska undersökas är:
– Strukturerad kommunikation mellan organisationer om cybersäkerhetsincidenter
– Tester av liveattacker med olika kritiska anslutna enheter
– Perspektiv på cybersäkerhet i uppkopplade fordon
– Sensorer och cybersäkerhet
– Specifika attackscenarier som falska anslutningspunkter och förlust av anslutning.

Projektet kommer att anta utmaningen med fordon på öppna vägar, genom att efterlikna attacker mot bilar, med AstaZeros testbaneområde som spelplats för övningarna.

Under 2024 kommer projektet att utöka den infrastrukturen till en allmän 5G-transportkorridor vid öppna vägar och inrätta en 5G-korridor mellan testbanan hos AstaZero och riksväg 40. 5G-korridoren, som drivs av Telia, kommer att vara en del av den redan godkända finansieringen av Fonden för ett sammanlänkat Europa CEF2.

Fakta om projektet

Koordinator: AstaZero AB
Projektets löptid: maj 2023 - apr 2025
Status: Pågående