Adaptiv automation för ortdrivning

Utförlig info saknas.

Fakta om projektet

Koordinator: Epiroc Rock Drills AB
Projektets löptid: mar 2022 - feb 2025
Status: Pågående