Advanced offloading for realtime applications

Syfte och mål

AORTA kommer att utveckla teknologier som möjliggör avlastning av realtidstjänster och funktionalitet till edge och molnet. Vi kommer att bygga vidare på de senaste framstegen inom 5G och moln- och nätverkstekniker, samt spetsforskningsresultat.

AORTA-ramverket kommer att stödja en elastisk exekveringsmodell där funktionalitet kan dynamiskt placeras lokalt, vid kanten eller i molnet och stödja integration och realtidsprestanda oavsett var de körs.

Förväntade effekter

Projektet förväntas ta fram komponenter och lösningar som kan användas av svensk och europeisk industri för att effektivisera och möjliggöra användningen av edge-moln.

Resultaten kommer i form av publicerade artiklar, patent, demonstrationer, examinering av studenter, nya och förbättrade produkter och tjänster. Projektet är indelat i fyra arbetspaket, med ett antal identifierade uppgifter i varje.

Resultat kommer att spridas mellan projektets delar och analys för att se samordningsvinster kommer att genomföras. När integrationsfördelar identifierats kommer detta att beskrivas och i vissa fall genomföras. En projektledningsgrupp med projektledaren, och arbetspaketsledarna träffas regelbundet och har ansvar för rapportering och spridning av resultaten.

Fakta om projektet

Koordinator: Ericsson Research
Projektets löptid: jan 2023 - jan 2026
Status: Pågående