AI fabrik för flyg

Syfte och mål

Asset Management (AM), bygger på konceptet Integrated Vehicle Health Management och är nödvändigt för operativ excellens inom flygindustrin, på flygplatser och för elektrifierade mobilitetssystem. Integration av fysiska och virtuella tillgångar kräver innovativa angreppssätt som är hållbara, driftsäkra och effektiva.

Denna integrationen underlättar också utvecklingen av Digitala Tvillingar. AIF/A kommer därför att utveckla Digitala Tvillingar baserade på AI och digitalisering ämnad för faktabaserat beslutsfattande i flygplansdrift.

AIF/A ger projektets intressenter konkurrensfördelar i form av ny branschövergripande kunskap, verktyg och en samarbetsplattform för att utveckla nya digitaliserade produkter, och implementera tjänster för hållbart och effektivt utnyttjande av flygsystem och elektrifierade mobilitetssystem.

Förväntade effekter

Vidare bidrar projektet till stärkt forsknings- och innovationsförmåga, samhällets digitala transformation, hållbar utveckling samt arbetet med att nå de svenska miljömålen. AIF/A tillämpar en strukturerad metodik som underlättar utvecklingen av projektets aktiviteter.

AIF/A kommer att genomföras i fyra faser:
a) Utforskning och identifiering, kartläggning och beskrivning av planerat luftfart och autonomt flygplatsföretag.
b) Utveckla och etablera en gemensam distribuerad moln/dimma/edge-baserad plattform för utveckling, verifiering, integration och demonstration.
c) Integrera relevanta och identifierade interna och externa typer av datakällor i AI-baserade produkter och tjänster.
d) Utveckla och implementera AI-algoritmer för dataanalys och beslutsstöd till tillgångsförvaltning och flotthantering.

Fakta om projektet

Koordinator: Saab
Projektets löptid: maj 2023 - apr 2026
Status: Pågående