AI Factory för mobila maskiner i gruvor

Syfte och mål

Målet med ”AI Factory för mobila maskiner i gruvor (AIF/M)” är att skapa en digital tvilling genom utveckling och tillhandahållande av en integrerad plattform och tillhörande verktygslåda för faktabaserat beslutsfattande inom tillgångsförvaltning av mobila maskiner, baserat på AI och digital teknologi.

AIF/M kommer att ha särskilt fokus på aspekter av:
a) data- och modelldelning
b) informationsdriven analys som syftar till tillgångsförvaltning
c) cybersäkerhet
d) Nya innovativa affärsmodeller
e) AI-lösning baserad på distribuerad databehandling.

Resultat och förväntade effekter

AIF/M kommer att leverera följande artefakter:
– En behovskarta för tillgångshantering av gruvmaskiner
– En teknikplattform för beslutsstöd i produktionsfasen. Denna plattform bygger på AI och digital teknik för att stödja asset management
– En demonstrator baserad på Digital Twin Denna integrerade demonstrator används för verifiering av utvecklade och integrerade komponenter baserade
– En färdplan för digitalisering och AI i produktionsfasen

Upplägg och genomförande

Detta kan användas av projektets interna intressenter och externa intressenter för genomförandet AIF/M:s kommer att genomföras i fyra faser:
Fas 1, identifiera, kartlägga och beskriva mining asset management med fokus på flotthanteringsbehov av data och information för faktabaserat beslutsfattande
Fas 2, utveckla och etablera en gemensam distribuerad cloud/fog/edge-baserad plattform för utveckling, verifiering, integration och demonstration av utvecklade AI-algoritmer
Fas 3, integrera identifierade interna och externa datakällor i projektets cloud/fog/edge-miljö
Fas 4, utveckla och implementera AI-algoritmer i projektets cloud/fog/edge-miljö

Fakta om projektet

Koordinator: Luleå tekniska universitet
Projektets löptid: sep 2022 - sep 2025
Status: Pågående