Autolyzer

Syfte och mål

Målet med projektet är att utveckla en autonom borrkärnskanner som kan samla in data med mycket högre genomströmning än vad som är möjligt idag och med mindre mänsklig interaktion.

Det nya systemet kommer att möjliggöra ytterligare framsteg i digitaliseringen av borrkärnloggningsarbetsflödena i gruvindustrin.

Genom projektet kommer det nya systemet att designas, utvecklas och valideras i den operativa gruvmiljön. De deltagande partnerna kommer att få operationell feedback om den nya teknikens robusthet och prestanda.

Förväntade effekter

Projektet tittar på flera betydande FoU-utmaningar, särskilt när det gäller autonom datainsamling. De geologiska data som samlas in snabbare och på ett mer autonomt sätt kommer att möjliggöra riktad gruvdrift vilket innebär bättre tillgång till de efterfrågade mineralerna, bättre kunskap om fyndighetens sammansättning och bättre avfallsutnyttjande.

Fakta om projektet

Koordinator: Minalyze AB
Projektets löptid: jan 2023 - dec 2024
Status: Pågående