Autonom friktionsmätning och övervakning av flygplatser

Syfte och mål

Framtidens flygplats kommer i stor utsträckning vara autonom och fjärrstyrd för att kunna drivas kostnadseffektivt. Projektets mål är att utveckla en autonom, säker och kostnadseffektiv regional flygplats som kan stå som modell för andra flygplatser i Sverige och internationellt. Detta kommer att ske genom utveckling och forskning av teknik som övervakning, friktionsmätning, snöröjning, lasthantering och avisning av landningsbanan med autonoma fordon. Projektet kommer att bidra till ökad kunskap och digitala lösningar för kostnadseffektiv drift av flygplatser genom följande resultat: – Vidareutvecklat det befintliga systemet DRIWS för övervakning och kontroll av autonoma markfordon. – En konceptuell demonstrator för autonom friktionsmätning och visualisering av friktionsdata i flygledarrummet samt vetenskapliga artiklar inom området. – En konceptuell demonstrator för att visualisera var drönare befinner sig när det gäller position och höjd. Projektet består av fem arbetspaket, där de tekniska och forskningsinriktade leveranserna sker i Autonom styrning av fordon, Autonom friktionsmätning samt Autonom övervakning och drönartjänster.Projektkonsortiet består av Mittuniversitetet, Luftfartsverket, Saab Dats, Combitech, Klimator, Luleå tekniska universitet, RISE, Örnsköldsviks flygplats samt Region Västernorrland.Testerna kommer att ske på Luftfartsverkets testbädd vid Örnsköldsvik Airport och vid flygledarcentralen Remote Tower Control i Sundsvall, som drivs av Saab Dats.

Fakta om projektet

Koordinator: Mittuniversitetet inst för elektronikkonstruktion
Projektets löptid: okt 2021 - mar 2024
Status: Avslutat