Autonoma drönare för viltsäkra flygplatser

Syfte och mål

Projektet avser att studera hur den framtida flygledningen kan effektiviseras genom att använda autonoma flygfarkoster. Konkret vill vi undersöka hur vi kan ersätta den dagliga bevakningen och vilthantering på flygplatser, som idag görs oftast av människor med hundar, med hjälp av autonoma AI-utrustade drönare som identifierar och avlägsnar djuren från rullbanor. Det finns idag ett behov av att autonomt kunna övervaka rullbanorna dygnet runt och säkerställa att inget vilt befinner sig på dem då det innebär pga. omfattande säkerhetsrisker kopplat till ekonomiska resurser. Vi vill undersöka hur vi kan ersätta den dagliga bevakningen och vilthantering på flygplatser med hjälp av FLOX autonoma AI-utrustade drönare som avlägsnar djuren från rullbanor. Projektet är uppdelat i tre testfaser under våren 2023, hösten 2023 och våren 2024.

Fakta om projektet

Koordinator: Flox AB
Projektets löptid: nov 2022 - nov 2024
Status: Pågående