Certifierbara System-på-Kisel för säkerhetskritiska tillämpningar inom industrin

Syfte och mål

Projektets mål är att åtgärda en lucka i säkerhetsmodellen för hårdvaru- / mjukvarusystem där programvara är utformad och certifierad till en identifierad kritikalitetsnivå, hårdvara utvecklas enligt vissa standarder inklusive fullständiga designförsäkringsflöden, medan gränssnittet mellan hårdvara och programvara saknar ett kontrakt . Detta har den effekten att applikationer förlitar sig på programvara för att tillhandahålla säkerhetsfunktioner, men det finns ingen formell garanti för att programvarufunktionen kan göra det när den körs på en hårdvaruplattform.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att påverka designen av en nästa generations europeiska mikroprocessor för rymd som utvecklas under produktnamnet GR7xV. Projektresultat kommer omedelbart att tillgängliggöras genom Cobham Gaislers byggstenar för IP-kärnor, möjliggöra kommersialisering av Chalmers Network-on-Chip-teknik och stärka atsecs position i säkerhetsutvärderingar av system-på-kisel. Projektet kommer också att öka medvetenheten om klyftan mellan hårdvara och programvara när man bygger säkra system.

Fakta om projektet

Koordinator: Cobham Gaisler AB
Deltagare: Chalmers Tekniska Högskola AB, Atsec Information Security AB
Stödnivåer: 68%
Projektets löptid: maj 2021 - sep 2023
Status: Avslutat