Construction Factory 2.0

Syfte och mål

Projektets övergripande syfte är att bidra med kunskap för minskad miljöpåverkan från bygg och anläggningsprocessen, samt att bidra till nästa generations avancerade digitala system som möjliggör konkurrenskraftig, effektiviserad och tillförlitlig bygg och anläggningsverksamhet.Målet med projektet är att definiera och empiriskt utvärdera en metod av ett interoperabelt och återkopplat digitalt system, i syfte att operativt koordinera och optimera anläggningsprocessen. Definitionen av en möjliggörande metod för ett återkopplat system i syfte att operativt koordinera, optimera och styra anläggningsprocessen.En systemarkitektur och interoperabel informationsmodell för tillförlitlig optimering och samverkan.Demonstration och utvärdering av framtagen metodik i relevant verklig anläggningsprocess.Presentation av kvantifierade nyttor och potential för systemeffektivisering med digital innovation och informationsdelning. Projektet avser utveckla och validera ett systemkoncept genom att samla in relevant data från olika maskiner, fordon och verksamhet för att skapa kontextinformation/digitala tvillingar av verksamheten. Projektet kommer nyttja kontextinformationen för att identifiera och utveckla samt kvantifiera nytta av relevanta användningsfall. Ytterligare kommer data och verksamhet nyttjas för att validera relevanta lösningar av ett återkopplat och digitalt styr och koordineringssystem.

Fakta om projektet

Koordinator: RISE
Projektets löptid: sep 2022 - feb 2025
Status: Pågående