CONTROL

Syfte och mål

Projektet syftar till att beforska forskningsfrågan hur man integrerar människa-datorinteraktion och perceptuella aspekter i designen av ledningsgränssnitt för autonoma system av system i framtida flygplatser. Projekt avser stärka industrins förmåga att utveckla och implementera autonoma system och digitala verktyg, främja utvecklingen av resurseffektiva transportlösningar samt stärka konkurrenskraft och nationell samt internationell tillväxt. Projektet fokuserar på en experimentell plattform för system av system, inklusive validering av miljö och utveckling och testning av koncept.

Fakta om projektet

Koordinator: Saab
Projektets löptid: dec 2022 - nov 2024
Status: Pågående