Datadrivet värdeflöde för reparationer

Syfte och mål

Syfte och mål är att utveckla och demonstrera ett koncept för en högt automatiserad värdekedja med digitala metoder och verktyg för ”remanufacturing” ( där produkter kan återställas till acceptabel funktion, eller tom förbättras). Denna typ av industri är redan väl etablerad inom olika branscher, men det finns också växande behov och många nya möjligheter. Speciellt inom Aerospace är det ett tydligt identifierat område med både goda affärsmöjligheter men också nödvändigt att hitta bättre metoder som möter kraven på nya produkter tex. för konvertering till icke fossila bränslen. De förväntade resultaten är att hitta följande lösningar, med effekt på effektivitet eller intäkter:1 Metoder för toleranshantering av mkt komplexa geometrier på individuella detaljer2 Simulering av Additiv Tillverkning & effekter av värmedeformationer3 Metod för automatiserad banplanering för att ta bort ytdefekter4 Tillämpning & utvärdering av ISO standarder för informationsutbyte5 Utveckla & utvärdera ett integrerat värdeflöde med processberedning som tjänster från leverantörer6 Undersöka mervärden för nya typer av tjänster som ett datadrivet värdeflöde kan ge Traditionell projektmetodik kommer att användas från början och under större delen av projektet. Arbetet är organiserat i 5 tekniska arbetspaket, som kommer att utveckla och leverera lösningarna listade i ”Förväntade Effekter & Resultat” ovan. Dessutom ett arbetspaket för demonstrationer, som integrerar de individuella resultaten, samt ett arbetspaket för projektledning etc. För demonstratoraktiviteterna kommer metod inspirerad av agilt arbetssätt att användas för att effektivare synkronisera de olika stegvisa testerna, utvärdering och demonstrationsaktiviteter.

Fakta om projektet

Koordinator: GKN Aerospace Sweden AB
Projektets löptid: jan 2023 - dec 2024
Status: Pågående